Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 25147
idvazba: 31836
šablona: stranka
čas: 15.4.2024 16:43:58
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 25147
idvazba: 31836
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'clab.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/aas/spektrometrie-aas'
iduzel: 25147
path: 1/20076/20077/20080/25142/25147
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř atomové absorpční spektrometrie

Atomová absorpční spektrometrie (AAS)

AAS je metoda kvantitativní elementární analýzy pro více než 60 prvků převážně kovových. Vyznačuje se vysokou citlivostí a je pro prvek specifická, to znamená, že lze stanovit prvek i v přítomnosti velkého přebytku prvků ostatních bez předchozích složitých separací a chemických úprav.

AAS využívá jako analytickou vlastnost sledovaných elementů absorpci záření jejich volnými atomy v základním stavu. Úbytek tohoto tzv. primárního záření je mírou koncentrace volných atomů prvku, který záření absorboval. Rozdíly energií mezi jednotlivými elektronovými stavy atomu jsou pro každý prvek zcela specifické, neboť jsou funkcí vzájemného působení elektricky kladně nabitého jádra a pro daný prvek charakteristické konfigurace elektronového obalu. To je důvodem vysoké selektivity AAS. Praktickým důsledkem je možnost stanovení malých koncentrací sledovaného prvku ve velkém přebytku ostatních prvků.

Základní konstrukční prvky AA-spektrometru:

Zdroj záření      
Zdrojem monochromatického primárního záření je nízkotlaká, neonem plněná výbojka s dutou katodou. Výbojka emituje čárové spektrum prvku, z něhož je zhotovena dutá katoda, nebo který je v materiálu duté katody obsažen.

Atomizátor     
Laminárně předmíchaný plamen se získává hořením směsi acetylénu se vzduchem popř. oxidem dusným. Plamen acetylen-vzduch s teplotou hoření cca 2300°C se užívá pro snadno atomizovatelné prvky. Plamen acetylen-oxid dusný s teplotou hoření cca 3100°C pro prvky obtížně atomizovatelné. Další možností je elektrotermický atomizátor.

Optický systém    
K vedení záření primárního zdroje absorpčním prostředím, k izolaci zvolené analytické linie a k soustředění záření na detektor slouží optický systém. Jeho nejdůležitější součástí je mřížkový monochromátor.

Detektor a zpracování signálu
Vyhodnocování výsledků se provádí buď metodou kalibrační křivky, sestrojené proměřením absorbancí srovnávacích roztoků o známé koncentraci nebo technikou standardních přídavků, protože metoda AAS je metodou srovnávací.

 

S metodou AAS se studenti setkávají v laboratořích z analytické chemie, případně dalších analytických laboratořích dle oborů (např. analýza potravin, vody).

Podrobné informace o metodě i měření lze snadno nalézt zadáním hesla Atomová absorpční spektrometrie do vyhledávače na titulní stránce naší školy.

Aktualizováno: 1.6.2016 10:45, Autor: Jan Prchal


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi