Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCentrální laboratoře → Laboratoř RTG → Kontakty + lidé → RNDr. Jaroslav Maixner, CSc.
iduzel: 27601
idvazba: 35104
šablona: stranka
čas: 15.4.2024 17:33:12
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 27601
idvazba: 35104
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'clab.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/rtg/kontakty/maixner'
iduzel: 27601
path: 1/20076/20077/20080/24887/27600/27601
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

RNDr. Jaroslav Maixner, CSc.

Vedoucí laboratoře 

 

Vzdělání 

 

1984        titul RNDr. v oboru fyzika pevných látek na MFF UK v Praze(téma: Rentgenografické studium vlivu poruch na dynamiku krystalové mříže nestechiometrického karbidu titanu)

1993        titul CSc. oboru fyzika pevných látek na MFF UK v Praze(téma: Studium protonace bazí nukleových kyselin)

 

Zaměstnán 

1985                studijní pobyt na MFF UK v Praze

1986-1993        odborný pracovník v laboratoři LRD, VŠCHT v Praze

1988                studijní pobyt na Universitě L.Etvose, Maďarsko

1994-                vedoucí laboratoře LRD, VŠCHT v Praze

 

Odborné zaměření: 

Hlavní specializací je aplikace rentgenové difrakce pro kvalitativní a kvantitativní fázovou analýzu polykrystalických anorganických i organických materiálů  a rentgenová fluorescenční elementární analýza.  V poslední době se zabývá aplikací Rietveldovy metody ke stanovování struktury anorganických materiálů z prášků, studiem měření tenkých vrstev a určováním velikosti krystalitů. Aplikace RTG spektrální analýzy ke kvantitativnímu stanovo-vání prvkového složení vzorků. Přednášky a výuka v seminářích byla vždy součástí jeho práce na VŠCHT v Praze.

 

Odborná a vědecká aktivita: 

40 publikací v českých i zahraničních časopisech a konferenčních sbornících, přednáškové aktivity, spoluautor 3 skript, spoluúčast na více než 15 grantových projektech (GAČR, FRVŠ)  

 

Pedagogická aktivita: 

Vedoucí diplomových prací 

Vlastimil Jaroš        – Studium fázových transformací oxidu hlinitého (1987)

Lubomír Černý        – Určení stechiometrie tenkých vrstev pomocí RTG difrakce (1988)

Eva Jursíková                – Studium povlaků na bázi nitridu titanu RTG difrak. metodami (1989)

Michal Hušák                 – Stanovení struktury jarositu Rietveldovou metodou (1990)

Petra Koplerová        – Možnosti použití RTG fáz. anal. k identit. pravěké keramiky(1995)

 

Výuka 

RTG fázová analýza I(108401, 2/1z,Zk) – od r. 1997, přednáška i cvičení 

RTG fázová analýza II(108504, 2/1z,Zk) – od r. 1999, přednáška i cvičení 

Speciální aplikace instrumentálních technik (080901) - od r. 1999, praktické cvičení 

 

Granty 

 

Ukončené projekty:  

 

Vnitřní granty VŠCHT 

Komplexní výzkum zeolitových materiálù (VŠCHT, 1994) - spoluřešitel  

Komplexní výzkum zeolitových materiálù (VŠCHT, 1995) - spoluřešitel  

Studium morfologie, složení a tlouštky povlaku IrO2 - Ta2O5 (VŠCHT,1995) - spoluřešitel  

Studium krystalizace a příprava standardů organických látek(VŠCHT,1996) - řešitel  

Rychle ztuhlé práškové slitiny AlFeCrSi (VŠCHT,1998) - spoluřešitel  

Rychle ztuhlé práškové slitiny AlFeCrSi (VŠCHT,1999) - spoluřešitel  

Upřesnění krystalové strukury Li2MoO4 z práškových dat (1999) - řešitel  

 

GAČR 

Inkorporace kationtů a aniontů do hostitelských oxidù perovskitů (GAČR 203/95/0101) - spoluřešitel  

Studium zpracování odpadních kovonosných kalů (GAČR 104/95/0214) - spoluřešitel  

Růst krystalů PbI2 z taveniny se zřetelem na aplikaci tohoto rentgenového detektoru v medicíně a ekologii (GAČR 203/96/0210) - spoluřešitel  

Pěstování krystalů zeolitů a zeolitických vrstev se strukturou MFI (GAČR 203/96/0210) - spoluřešitel  

Studium tvorby nerozpustných spinelů a jejich využití při zpracování odpadních kovonosných kalů (GAČR 104/97/0705) - spoluřešitel  

Získávání chloridu germaničitého z úletů po spalování hnědého uhlí (GAČR 104/98/0978) - spoluřešitel  

Růst krystalù PbI2 z taveniny se zřetelem na aplikaci tohoto rentgenového detektoru v medicíně a ekologii (GAČR 102/01/1338) - spoluřešitel

Aplikace metod moderní počítačové grafiky pro visualizaci map elektronových hustot(GAČR 203/01/0700) – člen týmu. 

 

 

FRVŠ 

Fyzikálně-chemický výzkum pravěké keramiky (FRVŠ G684-1994) – člen týmu 

Využití rtg. záření v materiálovém výzkumu (FRVŠ H685-1997) - řešitel 

Využití rtg. záření v materiálovém výzkumu (FRVŠ H102-1999) - řešitel 

Využití rtg. záření v materiálovém výzkumu (FRVŠ H789-2000) - řešitel 

Využití rtg. záření v materiálovém výzkumu (FRVŠ H832-2001) - řešitel 

Využití rtg. záření v materiálovém výzkumu (FRVŠ H272-2002) - řešitel 

 

 

Současné  projekty

 

Využití prvků vzácných zemin při přípravě polovodičových materiálů na bázi InP a PbI2 pro detekci ionizujícího záření(GAČR 102/03/0379) - spoluřešitel

Studium vlivu příměsí na elektrické a optoelektronické vlastnosti krystalů PbI2 pěstovaných z taveniny GAČR 102/04/0959, 2004-06 - spoluřešitel 

Studium leucitové keramiky (GAČR 104/03/0031) – člen týmu 

Tvorba a význam gelových podílů v korozní vrstvě zirkoniových  povlaků jako první ochrany jaderného paliva v JE (GAČR 106/04/0043) – spoluřešitel

Studium vlivu příměsí na elektrické a optoelektronické vlastnosti krystalů PbI2 pěstovaných z taveniny (GAČR 102/04/0959) - spoluřešitel

Výzkumná centra – člen týmu výzkumného centra NANOPIN 

 

 

 

Seznam publikací:  

 

 1. P.Čapková, L.Dobiášová, J.Maixner: The Effect of Non-Stoichiometry on Thermal Vibrations in TiCx. Phys.Stat.sol. 87, K139(1985) 

 2. J.Maixner, B.Kratochvíl, J.Sikač, J.Stanislav: Stanovení mřížkových parametrů a stechiometrie v povlacích TiNx, Sborník G22(1986) 

 3. J.Maixner,J.Novotný, B.Kratochvíl, J.Sikač, J.Stanislav: X-ray structure investigation of coatings TiN made by magnetron sputtering, Z.Krist. 185,269(1988) 

 4. M.Hušák, J.Maixner: Quantitative Analysis of Monoclinic-Tetragonal ZrO2 System by the Rietveld Method, Materials Science Forum 133-136, 777 (1993). 

 5. J.Ondráček, J.Maixner, B.Kratochvíl, J.Ondráčková, F.Jursík: The crystal  structure and molecular structure of configurationally chiral unsym-fac[A-(2-aminoethyl-1,3-diaminpropane-(S)-aspartato) cobalt(III) perchlorate with dominating vicinal effect in its circuladichroism. Collect. Czech. Chem. Commun. 54, 3220 (1989).

 6. J.Ondráček, V.Schehlmann, J.Maixner, B.Kratochvíl: The structure of (1-2-5-6-eta-Cycloocta-1,5-diene)-eta-5-cyclopentadienyl) cobalt(I). Collect. Czech. Chem. Commun. 55, 2447 (1990). 

 7. J.Ondráček, F.Jursík, J.Maixner, B.Kratochvíl: The crystal and molecular structure of aqua-N-salicyli-den-(S)-serinatocopper(II) monohydrate, J.Serb.Chem.Soc. 55, 711 (1990). 

 8. J.Ondráček, F.Jursík, J.Maixner, B.Kratochvíl: Structure of [(S)-2,5-Di (Salicylideneamino) –1- pentanoato(3)] (pyridine) cobalt(III), [CO (Sal2pen)]. Acta Cryst. C46, 1821 (1990). 

 9. B.Kratochvíl,  J.Ondráček, J.Maixner, J.Macíček, V.Haber : Structure of a palladium (II) complex with a nonsymmetrical tetradentate shiff-base. Collect. Czech. Chem. Commun. 56, 1900 (1991).

 10. J.Maixner, J.Zachová: Redetermination of the structure of guanine hydrochloride. Acta Cryst. C47, 2474 (1991). 

 11. J.Maixner, M.Hušák: The Using of Multiphase Rietveld Refinement in Quantitative Analysis, Materials Science Forum 79-82, 727 (1991). 

 12. J.Maixner, J.Zachová, K.Huml: Structure of adeninium chloracetate chloracetic acid solvate. Collect. Czech. Chem. Commun. 58, 861 (1993). 

 13. J.Maixner, J.Zachová: Structure of Trichloro-9-methyladeninium zinc(II) monohydrate. Acta Cryst. C49, 1113 (1993). 

 14. J.Ondráček, J.Maixner, J.Ondráčková, F.Jursík: The crystal  structure and molecular structure of Izomer s-fac (Co((S) Asp) (medien)). Collect. Czech. Chem. Commun. 58, 335 (1993).

 15. J.Přikryl, B.Kratochvíl, J.Ondráček, J.Maixner, J.Klicnar, K.Huml: The crystal  structure and molecular structure of charge-transfer complex of azo-dyestuff 5-(4-chloro-2-nitrophyl)-azo-6-hydroxy-1-ethyl-3-cyano-4-methyl-2-pyridone with napthalene. Collect. Czech. Chem. Commun. 58, 2121 (1993).

 16. J.Ondráček, Z.Kovářová, J.Maixner, F.Jursík: Structure of o-(Salicylideneamino) phenol Hydrochloride. Acta Cryst. C49, 1948 (1993). 

 17. M.Hušák, B.Kratochvíl, J.Ondráček , J.Maixner, A.Jegorov, J.Stuhlík: The crystal and molecular structure of nicergoline (form II). Zeitschrift für Kristallographie 209, 260 (1994) 

18.J.Maixner: Dihydroergotamine methanesulfonate hydrate, card  45-1709, Powder Diffraction File, PDF, (1995). International  Centre for Diffraction Data, Newton Square, PA, USA.

19. J.Maixner :Pergolide methylsulfonate, card 45-1710, Powder Diffraction File, PDF, (1995). International Centre for Diffraction Data, Newton Square, PA, USA. 

20. J.Maixner : Metergoline, card 45-1711, Powder Diffraction File, PDF, (1995). International Centre for Diffraction Data, Newton Square, PA, USA. 

21. J.Maixner : Bromocriptine methylensulfonate, card 45-1712, Powder Diffraction File, PDF, (1995). International Centre for Diffraction Data, Newton Square, PA, USA. 

22. J.Maixner : Lisuride hydrogen maleaete, card 45-1713, Powder Diffraction File, PDF, (1995). International Centre for Diffraction Data, Newton Square, PA, USA. 

23.J.Maixner : Terguride hydrogenmaleate hydrate, card 45-1714, Powder Diffraction File, PDF, (1995). International Centre for Diffraction Data, Newton Square, PA, USA. 

24. J.Maixner : Guanine hydrochloride hydrate, card 45-1715, Powder Diffraction File, PDF, (1995). International Centre for Diffraction Data, Newton Square, PA, USA. 

25. J.Maixner : Adenien hydrobromide hemihydrate, card 45-1716, Powder Diffraction File, PDF, (1995). International Centre for Diffraction Data, Newton Square, PA, USA. 

26. J.Maixner : Adenine trihydrate, card 45-1717, Powder Diffraction File, PDF, (1995). International Centre for Diffraction Data, Newton Square, PA, USA. 

27. J.Maixner : Adenine sulphate, card 45-1718, Powder Diffraction File, PDF, (1995). International Centre for Diffraction Data, Newton Square, PA, USA. 

28. J.Maixner : Rubidim Zinc Chloride, card 83-0564, Powder Diffraction File, PDF, (1995). International Centre for Diffraction Data, Newton Square, PA, USA. 

29. J.Maixner, K.Nitsch: The structure determination of Rubidium  zinc chloride from X-ray powder by Rietveld method, Materials Science Forum 166, 665 (1994).

30. J.Maixner, J.Jandová : X-ray studies of the kinetics of Lead  Jarosite Formation. Materials Science Forum 166, 535 (1994).

31.J.Maixner, J.Jandová, H.Hejdová, J.Selucká: X-ray studies of Products Formed during Air Calcination of Contaminated Zinc Carbonates. Material Science Forum 228, 639 (1996) 

32.J.Jandová, J.Maixner, M.Pedlík: Lead  Jarosite Formation in Solutions Containing Zinc Sulfate. Erzmetall 49, 685 (1996).

33.J.Jandová, J.Maixner,  : Utilization of the Formation of Spinels for Removal of Impurities form Metal-Bearing Sludges, Metalurgia, žiaruvzdorné materiály a životné prostředí 177 (1997).

34. J. Krýsa, J. Maixner, R. Mráz, I. Roušar: Effect of coating thickness on the properties of IrO2 –Ta2O5 anodes, Journal of Applied Electrochemistry 28 (1998) 369.

35. V. Masařík, P. Novák, A. Zikánová, J. Kornatowski, J. Maixner, M. Kočiřík: Sorption and transport of species in silicate study of binary systems containing iodide, Collect. Czech.Chem.Commun. 63 (1998) 321.

36. M. Kočiřík, J. Kornatowski, V. Masařík, P. Novák, A. Zikánová, J. Maixner: Investigation of sorption and transport of sorbate molecules in crystals of MFI structure type by iodine indicator technique, Microporus and Mesoporous Materials 23 (1998) 295.

37. Jandová, J. Maixner, J. Selucká: Waste galvanic sludges-raw material for production of non-ferrous metals, přijato k publikování do Sborníku V.Congreso International de Qiumica de la Anque, Session III - Industrial and Mining Waste, Tenerife, Španělsko, prosinec 1998 

37. Jandová, T. Prošek, J. Maixner: Leaching of zinc oxide in aqueous sulphuric acid solutions, Acta Metallurgica Slovaca, 5 172-183 (1999) 

Jandová J., Štefanová T., Maixner J., Mestek O.: Recovering germanium chloride from Czech brown coal, Proc. of the „REWAS 99: Global Symposium on Recycling, Waste Treament and Clean Technology“, Vol.II, 1355-1362, A publication of TMS and INASMET, 1999, Edited by I. Gaballah, J.Hager, R.Solozabal 

38.J.Krýsa, J.Maixner, P.Matějka, V.Vrtílková: Structure and composition of zirconium oxide films formed in high pressure water with different Li+ concentration at 360o C, Materials Chemistry and Physics 1 (1999) 2570.

38.D. Vojtěch, Č. Barta, Č. Barta jr., J. Maixner, H. Hejdová:  Thermal   Stability  of  Rapidly  Solidified AlFeCrSi Powders, 7th International  Seminar of IFHT, Heat Treatment and Surface Engineering of  Light Alloys, Budapest (1999) 471.

39.J.Maixner, J.Krýsa, P.Matějka, V.Vrtílková: Structure and Composition of Zircaloy-4 Surface Layers Formed in High Pressure Steam at 400o C and 450o C Science Forum 321 (2000) 737.

40.M.Míka, M.Pátek, J.Maixner, S.Randáková: The Effect of Temperature and Comosition on Spinel Concentration and Crystal Size in High-Level Waste Glass, Radioactive Waste Management and Environmental Remediation (2001) 1.

41.KLOUŽKOVÁ, A.; MAIXNER, J. Vliv způsobu přípravy prášků Al2O3- ZrO2-Y2O3 na    stabilitu tetragonální modifikace ZrO2. Proceedings of the 4th Conference “Preparation of Ceramics Materials”, Herľany, Slovakia, 26-28 June 2001. Košice: Department of chemi-stry, Faculty of  Metallurgy, Technical University in Košice, 2001, s. 28-29. ISBN 80 7099-660-9.

42.J.Jandová, J.Maixner, T.Grygar: Reprocessing of Zinc Galvanic Waste Sludge by Selective Precipitation, Ceramics 46 (2002) 52.

43.H.Nováková, J.Čopíková, J.Maixner, M.Maryška: The production of clusters in milk chocolate. International Journal of Food Science and Technology 37 (2002), 1.

44.M.Novotná, V. Šatlava, J.Maixner, A.Kloužková, P. Kostka, D.Ležal: Preparation and

     characterisation of analcime powders. Journal of Optoelectronics and Advanced

     Materials, 2003, vol. 5, no. 5, s.1405-1409.

45.M.Novotná,V.Šatava, J.Maixner, J.Kloužek, P.Kostka, D.Ležal: Preparation and

     characterisation of analcime powders. In  STANCULESCU, Florian (eds.). 4th Interna-

     tional Edition of Romanian Conference on Advanced Materials, Constanta, RO, 15.9. –

     18.9.2003. University of Bucharest ,2003, s.125, ISBN 973-575-800-8.

46.M.Novotná, V.Šatava, J. Maixner, A.Kloužková, P.Kostka, D.Ležal: Synthesis of leucite  

     for application in dentistry. Glass Technology, 2004, vol. 45, s.105-107.

47.M.Novotná, J.Maixner, V.Šatava, J.Pedlíková, D.Ležal.: Crystallisation of leucite from

     amorphous powders obtained by hydrothermal synthesis. In R POEPPELMEIR, Kenneth;

     SUBRAMAIAN, Mas; VAN TENDELOO, Gustaaf.(eds.). Fourth International

     Conference, Antwerp, Belgium, 19. -21.9.2004. Antwerp: Elsevier , 2004, s.172.

48.M.Matuchová, J . Maixner, V. Lískovec. Návrh laboratorního zařízení pro pěstování

       krystalů. Chemické Listy č.1, 2005

49.M.Novotná, A.Kloužková, J.Maixner. Příprava leucitové dentální keramiky. Proceedings

     of the 6th Conference “Preparation of Ceramics Materials”, Herľany, Slovakia,13-15 June

    2005. Košice: Department of Ceramics, Faculty of  Metallurgy, Technical University in

    Košice, 2005, s. 81-85. ISBN 80-8073-293-0.  

50.M.Novotná, A.Kloužková, J.Maixner: Preparation and characterisation of analcime

     powders by X-Ray and SEM analysis. Materials Structure v tisku.

51.M.Novotná, A.Kloužková, J.Maixner, V. Šatlava: Preparation of leucite powders with  

     controlled particle size distribution. Ceramics – Silikáty, 2005, vol.49, no.4, v tisku.

52.M.Novotná, J.Maixner: X – Ray powder diffraction study of leucite crystallization,  

     Zeitschrift für Kristallographie, v tisku.

 

 

 

Postery: 

 

 • P.Čapková, L.Dobiášová, J.Maixner: RTG difrakční studium dynamiky krystalové mřížky karbidů přechodových kovů, Stará Lesná, Vysoké Tatry (1986).

 • P.Čapková, L.Dobiášová, J.Maixner: The Effect of Non-Stoichiometry on Thermal Expansion of TiC, Karlovy Vary, (1987). 

 • J.Maixner,J.Novotný, B.Kratochvíl, J.Sikač, J.Stanislav: X-ray structure investigation of coatings TiN made by magnetron sputtering, 11th ECM, Vídeň (1988) 

 • J.Ondráček. J.Maixner, B.Kratochvíl: Struktura komplexu cyklookta-1,5-dien-cyklo-pentadienyl kobaltnatého, Výpočtové a experimentální metody v práškovém a mono-kryštálovej štrukturnej analýze, Stará Lesná, (1989). 

 • J.Zachová, J.Maixner, K.Huml: Structure of Adenine Bis-monochloracetate, 12th ECM, Moscow (1989). 

 • J.Zachová, J.Maixner, J.Lang: Growing and crystal structure of guanine hydrocholoride hydrates single crystals (1990). 

 • J.Zachová, J.Maixner: Structure redetermination of Adenine trihydrate, Advanced methods in X-ray and neutron structure analysis of materials, Praha, 1990 

 • J.Zachová, J.Maixner: Structure redetermination of Adenine trihydrate and guanine hydrochloride, 8th General Conference of the European Physical Society, Amsterodam,  1990

 • J.Florian, J.Zachová, J.Maixner: Proton transfer in hydrogen bonded systéme, NATO WORK SHOP, Agia Paladia, 1991 

 • J.Zachová, V.Baumruk, J.Maixner: Raman Study of Zdenině Protonation on Single Crystals. Crystal growth of biological molecules, Freiburg, SRN, 1991 

 • J.Lang, J.Zachová, J.Maixner: Phase Diagram of Guanine-HCl-H2O System-The Base for Growing Guanine Hydrochorides Single Crystals. Crystal growth of biological molecules, Freiburg, SRN, 1991 

 • J.Maixner, J.Zachová,: Growing and Crystal Structure of Truchloto-9-Methyladeninium Zinc(II) Monohydrate. Crystal growth of biological molecules, Freiburg, SRN, 1991 

 • J.Maixner, J.Zachová,: Molekulová a krystalová struktura jodidu adeninia(2+), Aplikaci difrakčních metod v materiálovém výskume a v praxi, Hermany, (1991) 

 • J.Maixner, M.Hušák: The Using of Multiphase Rietveld Refinement in Quantitative Analysis, EPDIC1, Munich, SRN,1991 

 • J.Florian, V.Baumruk, J.Zachová, J.Maixner: Crystal of Adenine and Dissociated and Nondissociated Chloroacetic Acid- A Promissing Model System for the Study of Proton Transfer Phenomena, NATO ASI Series, Plenum, New York, 1992 

 • J.Zachová, V.Baumruk, J.Maixner: Criteria for determination of adenine protonation in crystal state and in solutions, 5-th meeting on Bioorganic Chemistry, Liblice, 1992 

 • J.Maixner, J.Zachová,: Crystal and molecular structure of adeninium (2+) bisperchlorate hydrate and adeninium(2+) bishydrogensulphate sulphuric acid solvate, Schoul on inorganic structural chemistry and its diffraction aspects, Budapešť, (1992) 

 • J.Maixner, J.Zachová,: Crystal and molecular structure of adeninium (2+) tetraiodomercurate trihydrate and adeninium(2+) jodide, Reálná struktura látek, Vojtěchov(1992)  

 • M.Hušák, J.Maixner: Quantitative Analysis of Monoclinic-Tetragonal ZrO2 System by the Rietveld Method, EPDIC2, Enschede, 1992. 

 • J.Maixner, J.Jandová: Quantitative Phase Analysis of Reducing Rosting Goethite Containing Kobalt by Rietveld Method, EPDIC2, Enschede, 1992. 

 • J.Maixner, J.Jandová: X-ray Studies of the Kinetics of Lead Jarosite Formation, EPDIC3, Wien, 1993 

 • J.Maixner, K.Nitsch: The Structure Determination of Rubidium Zinc Chloride from X-ray Powder Data by the Rietveld Method, EPDIC3, Wien, 1993 

 • J.Lang, J.Zachová, J.Maixner: Phase Diagram of Adenine-H2SO4l-H2O System-The Base for Growing Adenine Hydrogensulphate Single Crystals, 15thECM, Dresden, 1994 

 • J.Zachová, J.Maixner: The Structures of Truchloto-9-methyladeninium Zinc(II) Monohydrate and Teraiodide Mercurate Adeninium Trihydrate, Bioinorganic konference, Greece, 1994.

 • J.Maixner, J.Jandová, H.Hejdová, J.Selucká: X-ray Studie sof Products Formel dutiny Air-Calcination of Contaminated Zinc Carbonates, EPDIC4, Chester, 1995 

 • J.Maixner, M.Maryška: Rietveld Refinement of Na2CaMg(PO4)2, EPDIC4, Chester, 1995 

 • J.Maixner, M.Pedlík, H.Hejdová: Rietveld Refinement of NH4Al3(SO4)2(OH)6, EPDIC4, Chester, 1995 

 • J.Maixner, J.Krýsa: Investigation of Surface Layer Formel Dutiny Etching of Titanium in HF and H2SO4, EPDIC4, Chester, 1995 

 • K.Kefurt, Z.Kefurtová, J.Maixner: Structure of the 2,5:3,4-di-o-isopropylidene-d-ribose diethyl dithioacetal, 7th Meeting on stereochemistry 

 • J.Lang, J.Zachová, J.Maixner: Phase Diagram of Adenine-H2SO4l-H2O System 16thECM, Lund, 1995 

 • J.Maixner, J.Krýsa: Investigation of Structure and Composition of IrO2-Ta2O5 Surface layers, IUCR, Seattle, 1996 

 • P.Bezdička, V.Petříček, M.Dušek, D.Gyepesová, S.Ďurovič, J.Maixner: The SrCoO3-y Single Crystals –Preparation and Characterisation by Diffraction methods, Solid State Chemistry, Bratislava, 1996  

 • J.Maixner, J.Jandová: X-ray study of products formel dutiny the processing of zinc waste sludges, EPDIC5, Parma, 1997 

 • Matuchová M., Tomáško J., Eckeistein J., Maixner J.: Growing of Lead Iodide Crystals, 26 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fuer Kristawachstum und Kristallzuechtung, Koeln, 1996 

 • Matuchová M., Tomáško J., Eckeistein J., Benz K.W.,Maixner J.: Growing of Lead Iodide Crystals, Workshop 96, Brno 1996 

 • J.Maixner, J.Jandová, J.Klímová, H.Hejdová: X-ray studies of products formed during processing of zinc galvanic waste sludges, EPDIC6, Budapest, 1998 

 • J.Maixner, P.Novák, H.Hejdová, M.Kočiřík: X-ray studies of zeolite membranes synthe-sised on mercury surface, EPDIC6, Budapest, 1998 

 • J.Maixner, J.Krýsa, P.Matějka, V.Vrtílková: Structure and Composition of Zircaloy-4 Surface Layers Formed in High Pressure Steam at 400o C and  450o C. EPDIC6, Budapest, 1998

 • Vojtěch D., Barta Č., Barta Č. jr., Maixner J., Hejdová H.:Thermal  Stability of Rapidly Solidified AlFeCrSi Powders7th International Seminar of IFHT, Heat Treatment and Surface Engineering of Light Alloys, Budapest, sept. 1999, p.471

 • J.Maixner, J.Jandová, J.Klímová, H.Hejdová: X-ray studies of processed zinc galvanic waste sludges, EPDIC7, Barcelona, 2000 

 • M.Novotná, V.Šatava, J.Maixner, J.Kloužek, P.Kostka, D.Ležal: Synthesis of leucite for application in dentistry  

 • A.Kloužková, J.Maixner: Vliv způsobu přípravy prášků Al2O3- ZrO2-Y2O3 na stabilitu tetragonální modifikace ZrO2. 4th Conference on Preparation of Ceramics Materials, Herľany, Slovakia, 26-28 June 2001.

 • M.Matuchová, J.Maixner and V.Liskovec: Design of the Laboratory of Equipment for the Preparation of Materials for Growing Crystals. International Symposium on 50th Anniversary of the Death of Prof. Czochralski, Toruň and Kcynia, 2003

 • M.Matuchová, O.Procházková, K.Žďánský, J.Zavadil and J.Maixner: Preparation of Lead Iodide as Input Materials for X-ray Detectors. 1st International Meeting on Applied Physics, Badajoz, Španělsko, 2003 

 • M.Novotná, V.Šatava, J. Maixner, A.Kloužková, P.Kostka, D.Ležal: Synthesis of leucite for application in dentistry; 7th International Symposium on Crystallisation in Glasses and Liquids, Sheffield, UK, 6.7.-9.7.2003, University of Sheffield , 2003.

 • M.Novotná,V.Šatava, J.Maixner, J.Kloužek, P.Kostka, D.Ležal: Preparation and characterisation of analcime powders. 4th International Edition of Romanian Conference on Advanced Materials, Constanta,  2003.

 • M. Novotna, J. Maixner: X–ray powder diffraction study of leucite crystallisation EPDIC9, Praha, 2004 

 • M.Novotná, J.Maixner, V.Šatava, J.Pedlíková, D.Ležal.: Crystallisation of leucite from amorphous powders obtained by hydrothermal synthesis. Fourth International Conference, Antwerp, Belgium, 19. -21.9.2004.

 • Martina Novotná, Alexandra Kloužková, Jaroslav Maixner: Preparation and characterisation of analcime by X-ray and SEM. Kolokvium 2005, Třešť  

 •  

 • J.Zachová, J.Maixner: Interactions of Zinc and Mercury with Nucleic Acid Components in Model Crystal Structures 

 • J.Zachová, J.Maixner: Growing and Crystal Structure of Trichloto-9-Methyladeninium Zinc(II) Monohydrate 

 • J.Zachová, J.Maixner, K.Huml: Chloroacetates – New Memebres of the Protonated Adenine Crystals 

 • B.Dvořák, J.Maixner: Problematika měření velikosti primárních krystalitů práškovitých na vzduchu nestalých látek 

 

 

Přednášky: 

 

 

 • J. Maixner, J.Novotný: Sběr dat na čtyřkruhovém difraktometru CAD4 fy Enraf Nonius, Krystalochemie a výzkum nových materiálů, Malá Morávka (1988) 

 • J. Maixner, J.Novotný: Molekulové a krystalové struktury adeninu, Seminář organizovaný fy Enraf Nonius, Praha (1993) 

 • J. Maixner: Monokrystalová difraktometrie, Experimentální techniky v rentgenové a neutronové strukturní analýze, Ostrava (1994) 

 • J. Maixner: Nové trendy v RTG difrakční technice, Laboratory, 2005, Praha 

 • M.Novotná, A.Kloužková, J.Maixner: Příprava leucitové dentální keramiky. 6th Conference “Preparation of Ceramics Materials”, Herľany, Slovakia,13-15 June 2005.

Aktualizováno: 2.6.2016 15:53, Autor: Jan Prchal

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi