Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCentrální laboratoře → Laboratoř RTG → Kontakty + lidé → Ing. Richard Pažout
iduzel: 27605
idvazba: 35108
šablona: stranka
čas: 15.4.2024 16:34:38
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 27605
idvazba: 35108
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'clab.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/rtg/kontakty/pazout'
iduzel: 27605
path: 1/20076/20077/20080/24887/27600/27605
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Richard Pažout

Vzdělání

1983 titul Ing. v oboru anorganická chemie, technologie a mineralogie na VŠCHT v Praze

Zaměstnání

1984 Centrální laboratoře, Geoindustria, Praha

1992-96 BBC World Sevice, Londýn, Velká Británie

2003 Ústav struktury a mechaniky hornin, Praha, laboratoř chemické analýzy

2004 VŠCHT Praha, laboratoř rentgenové difrakce

Postavení: vědecký pracovník laboratoře rentgenové difraktometrie a spektrometrie, spolunavrhovatel grantových projektů

Studium: student PGS kombinovaného studia

Odborné zaměření:

Hlavní specializací je aplikace rentgenové difrakce pro fázovou analýzu minerálů a výpočet mřížkových parametrů. V mineralogii se specializuje především na primární minerály kutnohorského rudného revíru a sulfosole Ag-Pb-Bi-Sb. V poslední době se zabývá aplikací Rietveldovy metody ke stanovování struktury sulfosolí z práškových dat a studiem krystalochemie a struktur sulfosolí monokrystalovou difrakcí. Přednášky a výuka v seminářích je součástí jeho práce na VŠCHT v Praze. Kromě toho učí angličtinu na katedře jazyků na VŠCHT v Praze.

Odborná a vědecká aktivita:

17 publikací v českých i zahraničních odborných časopisech, spoluúčast na grantových projektech.

Pedagogická aktivita:

Angličtina pro posluchače VŠCHT (Jazyk II, N834002, 0/2/0 z, Zk)

Výuka anglické gramatiky pro PGS a zaměstnance.

Granty

Ukončené projekty:

Vnitřní granty VŠCHT

Studium neuspořádaných struktur a chemismu přírodních sulfosolí Ag-Pb-Bi-(Sb) (VŠCHT 2005) – spoluřešitel

Přehled publikační činnosti

 1. Příspěvek k poznání mineralogie Rokytnice n. Jiz (1978): Šourek J. a Pažout R., 71 s.
 2. Sekundární minerály oxidační zóny ložiska Horní Rokytnice (1982): Pažout R.,Praha,32 s.
 3. Studium izomorfie v řadě pyromorfit – mimetesit s použitím rtg. analýzy a IČ spektrometrie (1983): Pažout R. – Dipl.práce, Praha, 56 s.
 1. Pažout R., Ondruš P. a Šrein V. (2001): Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutná

Hora deposit, Czech Repblic, a new occurrence. – Neues Jahrbuch für Mineralogie, 2001

(4), 157 – 168.

 1. Pažout R., Ondruš P., Šrein V. (2000): Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem

Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru. - Bull.mineral.-petrolog. odd. Nár. Muz., 8, 218 –

222.

 1. Pažout R., Šrein V. a Ondruš P. (2001): Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského

rudního revíru – nový minerál pro Kutnou Horu. - Bull.mineral.-petrolog. odd. Nár.

Muz., 9, 248 – 250.

 1. Šrein V. a Pažout R. (2002): Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn

magnetit, Cr muskovit, chromit. - Bull.mineral.-petrolog. odd. Nár. Muz., 10, 290 – 293 8. Pažout R. (2004): Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru:

valentinit a brochantit z Gruntecko-hloušeckého pásma a kaňkit z Turkaňského pásma. -

Bull. mineral.-petrolog. odd. Nár. Muz.

 1. Koloušek, D., Vorel, J., Doušová, B., Andertová, J., Kovanda, F., Pažout, R., Urbanová,

M., Brus, J., Drottnerová, J., Holešínský, R. (2004) – Hydrothermal stability of composi-

tes prepared from metakaoline (geopolymer) and slag. Abstrakt 2nd Mid-

European Clay Konference MECC 04 Miskolc, Hungary September 20–24, 2004.

 1. David Koloušek, Jindřich Vorel, Eva Procházková, Barbora Doušová, Jana Andertová,

František Kovanda, Richard Pažout, Jiří Brus, Martina Urbanová, Jindra Drottnerová,

Radek Holešínský Heat- and Alkali-induced Geopolymer Reactions in Systems: NaOH +

Metakaoline + H2O, NaOH + Metakaoline (kaoline) + Fly Ash + H2O, NaOH + Slag +

Metakaoline + H2O and NaOH + Slag + H2O. Abstrakt pro konferenci World of Coal Ash.

Kentucky April 11-15, 2005.

 1. Koloušek, D., Vorel, J., Doušová B., Andertová, J., Kovanda, F., Pažout, R.., Brus, J.,

Urbanová, M., Drottnerová, J., Holešínský, R. – Hydrothermal stability of composites

prepared from metakaoline activated with NaOH and KOH Abstrakt World Congress

Geopolymer 2005. Saint-Quentin , June 29, 30, and July 1, 2005

 1. Pažout R. (2005): Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru. Minerál, 13, 1, 3-13.
 2. Pažout R. (2005): Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře. Mineral, 13, 3,

163-170.

 1. Ondruš P., Veselovský F., Sejkora J., Skála R., Pažout R., Frýda J., Gabašová A., Vajdak
 2. (2004): Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl . 5H2O – a new mineral from Abundancia

mine, Chile. – Canad. Mineralogist, 44.

 1. Pažout R.., Sejkora J., Cílová Z. (2005): Ferberit Fe0.86Mn0.13WO4 z rudních žil kutnohor-

ského revíru – nový minerál pro revír a indikátor Sn-W mineralizace- Bull. Miner. -Petrol.

Odd. Nar. Muz., 13.

 1. Laufek F., Pažout R. (2006): Contribution to the crystallography of owyheeite. Materials

Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology.

Postery:

 • Laufek F., Pažout R. (2006): Refinement of the crystal structure of owyheeite Ag2Pb5Sb5S14 from powder synchrotron data. Grenoble.
Aktualizováno: 2.6.2016 15:51, Autor: Jan Prchal

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi