Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCentrální laboratoře → hmotnostní spektrometrie → O hmotnostní spektrometrii
iduzel: 24848
idvazba: 31774
šablona: stranka
čas: 15.4.2024 16:57:10
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 24848
idvazba: 31774
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'clab.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/ms/spektrometrie-ms'
iduzel: 24848
path: 1/20076/20077/20080/21841/24848
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektroemtrie (Mass Spectrometry - MS) je analytická technika, která zkoumá převážně organické látky. Je využívána při kvalitativní i kvantitativní analýze. Při kvalitativní analýze organických látek je pomocí MS nejčastěji stanovována jejich molekulová hmotnost nebo objasňována jejich struktura. V oblasti určení struktury organických látek většinou doplňuje spektroskopické techniky nukleární magnetické rezonance a infračervené spektroskopie. Výjimku tvoří nízkomolekulární a běžně se vyskytující organické látky. Jejich hmotnostní spektra, která jsou měřena technikou elektronové ionizace (EI+ 70 eV), jsou dnes součástí obsáhlých databází a MS slouží k jejich identifikaci především ve spojení s plynovou chromatografií (GC/MS). Při kvantitativní analýze je MS využívána k detekci celé řady sloučenin. Pro tyto účely jsou dnes využívány mimo elektronovou ionizaci také ostatní ionizační techniky a tzv. vícenásobná hmotnostní spektrometrie (MS/MS) ve spojení s některou ze separačních technik. Vedle plynové chromatografie je MS běžně spojována také s kapalinovou chromatografií, převážně s reverzním uspořádáním fází (LC/MS).

Podstatou MS je detekce nabitých částic (iontů). Ty vznikají při měření v iontovém zdroji hmotnostního spektrometru z neutrálních molekul vzorku při ionizaci. V další části spektrometru jsou pak všechny vzniklé ionty rozděleny podle podílu své hmotnosti a náboje (m/z) a následně detekovány v podobě hmotnostních spekter.

Vícenásobná MS (MS/MS)
Spektrometr snímá v prvním kroku vybraný ion popř. více iontů, které se poté definovaně rozštěpí. Výsledkem je dceřiné spektrum původních iontů. Tento režim se využívá např. pro potřeby strukturní analýzy, nebo kvantitativní analýzy, kdy produkt štěpení slouží k potvrzení identifikace sledovaného analytu.

Elektronické knihy o hmotnostní spektrometrii

V současné době existuje celá řada materiálů o hmotnostní spektrometrii. Na tomto místě jsou uvedeny odkazy na elektronické knihy o hmotnostní spektrometrii, jejichž obsah je plně přístupný uživatelům v síti VŠCHT Praha. V těchto materiálech naleznou studenti a další zájemci také informace o konstrukci a typech hmotnostních spektrometrů.

McMaster, Marvin C. "GC/MS: a practical user’s guide"

Hubschmann, Hans-Joachim "Handbook of GC/MS: fundamentals and applications"

O David Sparkman, Zelda Penton and Fulton G. Kitson "Gas Chromatography and Mass Spectrometry" (Second Edition) ISBN: 978-0-12-373628-4

Ardrey, R. E." Liquid chromatography-mass spectrometry: an introdution"

McMaster, Marvin C. "LC/MS: a practical user’s guide"

Aktualizováno: 1.2.2016 11:10, Autor:


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi