Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCentrální laboratoře → hmotnostní spektrometrie → Požadavky na vzorky
iduzel: 24810
idvazba: 31771
šablona: stranka
čas: 15.4.2024 18:12:48
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 24810
idvazba: 31771
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'clab.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/ms/vzorky-ms'
iduzel: 24810
path: 1/20076/20077/20080/21841/24810
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř hmotnostní spektrometrie

Nutné informace k dodaným vzorkům:

 • rozpustnost vzorku - rozpouštědla, ve kterých je vzorek rozpustný
 • toxicita vzorku - zejména jsou-li známa zvýšená toxikologická a bezpečnostní rizika vzorku nebo jeho složek
 • požadavky na skladování vzorku - teplotní, světelné podmínky atd.
 • způsob úhrady analýzy   Interní formulář požadavku analýzy (pdf)
 • kontakt na zadavatele

Dodané vzorky

 •  jednotlivé látky: 

 Upřednostňujeme nerozpuštěnou látku, lze i v roztoku běžných org. rozpouštědel nebo ve vodě (ESI, APCI po následném rozředění do mobilní fáze (acetonitril, metanol nebo jejich směsi s vodou) by se neměla látka vysrážet).

 • směsi látek:

Po dohodě, volba vhodného rozpouštědla, nutná konzultace separace se zadavatelem - volba vhodné techniky a kolony, v případě potřeby je nutné vzorek upravit - zakoncentrování, odstranění interferující matrice atd.

Dodané vzorky jsou po změření likvidovány. Navrácení vzorku zpět je nutné uvést do požadavku analýzy.  Nebude-li vzorek vyzvednutý nazpět do 14 dnů po odeslání výsledků, bude zlikvidován.

Možné předúpravy vzorků (po dohodě)

 • odfoukání pod proudem dusíku
 • extrakce rozpouštědly
 • SPE (Solid Phase Extraction), MEPS (Microextraction by Packed Sorbent)
 • SPME (Solid Phase Microextraction)
 • filtrace - teflonové filtry 0,22 a 0,45 mikrometrů
 • centrifugace
 • derivatizace (např. silylace)

Používané způsoby dávkování vzorků do iontového zdroje spektrometru

Vakuové ionizační techniky - EI+ 70 eV, CI

Plynový chromatograf s kapilární kolonou:

GC kapilární kolona Vzorek resp. roztok vzorku je nastřikován do vyhřátého nástřikového členu chromatografu, kde je zplyněn a nosným plynem nesen kapilární kolonou za teplotního gradientu až do zdroje spektrometru.  K dispozici jsou teplotně programovatelné nástřikové členy, které v kombinaci s vhodnou kapilárou bez fáze umožňují transport i vysokovroucích sloučenin do zdroje hmotnostního spektrometru. Vzorek je dávkován obvykle z roztoku vhodného rozpouštědla.

Atmosferické ionizační techniky - ESI, APCI

Flow Injection Analysis (FIA), HPLC separace

originál Vzorek resp. roztok vzorku je nastřikován do proudu mobilní fáze přes nástřikový ventil a dávkovací smyčku. Mobilní fáze je následně vedena do ESI nebo APCI sondy iontového zdroje.  V případě HPLC separace je před sondu předřazena kolona.

Aktualizováno: 31.10.2017 13:49, Autor: Jan Prchal


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi