Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCentrální laboratoře → hmotnostní spektrometrie → Interpretace MS spekter
iduzel: 24847
idvazba: 31776
šablona: stranka
čas: 15.4.2024 17:38:29
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 24847
idvazba: 31776
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'clab.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/ms/interpretace-ms'
iduzel: 24847
path: 1/20076/20077/20080/21841/24847
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř hmotnostní spektrometrie

Interpretace hmotnostních spekter

 

Hmotnostní spektrum představuje histogram hmotností detekovaných iontů resp. jejich hmotností dělených nábojem iontu (m/z). Na ose x je uvedena hodnota m/z iontů na ose y pak intenzita (množství) těchto iontů. Intenzita iontů je často normalizovaná podle iontu s nejvyšší naměřenou intenzitu, kterému pak přísluší hodnota 100%.

Příklad hmotnostního spektra

Příklad hmotnostního spektra

Hmotnostní spektrum vzorku je vždy spjaté s použitou ionizační technikou a režimem měření (kladný nebo záporný mód, rozlišení). V hmotnostním spektru jsou zobrazeny monoisotopické hmotnosti iontů (hmotnosti izotopů prvků měřené sloučeniny).

Přesnost měřených hmotností

Přesnost a správnost měření hmotností je kontrolována kalibrací na referenční sloučeniny. Chyba u vysokorozlišujících měření je u hmotností vyjadřována relativně v ppm podle vztahu:

chyba (ppm) = (m/z měřená - m/z teoretická) / m/z teoretická * 1 000 000

m/z teoretická je monoisotopická hmotnost látky.

Nižší chyba měření hmotností iontů významně zpřesňuje nalezení elementárního složení iontů. K tomutu účelu jsou dále také využíváno změřené izotopické zastoupení prvků a znalost typu iontu - ion s lichým nebo sudým počtem elektronů (v souvislosti s počet kruhů a dvojných vazeb, počítaným z elementárního složení) .

Elektronová ionizace - EI+ 70 eV

K interpretaci dnes pomáhají databáze MS spekter. V laboratoři je k dispozici databáze NIST- 14. Není-li nalezena rozumná shoda měřeného spektra s databází je provedeno zpracování naměřeného spekta pracovníky laboratoře. V případě potřeby je pak možno provést vysokorozlišující měření pomocí EI+ 70eV, CI nebo ESI a APCI. Cílem je získání informací o elementárním složení molekulového iontu popř. fragmentů.

Užitečné odkazy k interpretaci EI+ 70 eV spekter:

Internetová databáze UV, IR a MS spekter NIST

Materiály k interpretaci EI+ 70 eV spekter - elektronické knihy:
(přístupné pouze z domény VŠCHT Praha)

Smith, R. Martin "Understanding mass spectra : a basic approach"

McLafferty, Fred W., Rengachari Venkataraghavan "Mass spectral correlations, 2nd edition"

Atmosferické ionizační techniky - ESI, APCI

V praxi je interpretace MS spekter zaměřena na identifikaci molekulového resp. pseudomolekulového iontu. Při vysokorozlišujícím měření (přesnost m/z pod cca 3 ppm) je možné ze změřené m/z navrhnout nebo dopočítat elementární složení měřené sloučeniny.

Výsledkem interpretace je:

  • molekulový resp. pseudomolekulový ion v hmotnostním spektru včetně určení jeho náboje
  • chyba přesnosti měřené hmotnosti resp. m/z
  • potvrzené nebo navržené elementární složení, zjištěný počet kruhů a dvojných vazeb podle sumárního vzorce
  • porovnání izotopických modelů (měřený vs.teoretický podle předpokládané struktury)

Pro podrobnější charakterizaci struktury může být dále provedeno MS/MS měření (definované štěpení molekulového iontu) a je zkoumáno elementární složení a počet kruhů a dvojných vazeb vzniklých iontů.

Užitečné odkazy k interpretaci ESI MS spekter:
(plně přístupné pouze z domény VŠCHT Praha)

Holčapek M. et al. / J. Chromatogr. A 1217 (2010) 3908–3921: Basic rules for the interpretation of atmospheric pressure ionization mass spectra of small molecules

Bernd O. Keller et al./ analytica chimica acta 627 (2008) 71–81: Interferences and contaminants encountered in modern mass spectrometry

Při interpretaci MS spekter je vždy výhodou znalost informací o zkoumaném vzorku (reaktanty reakční směsi, výchozí látky, již zjištěné závěry jiných analytických technik atd.).

Aktualizováno: 1.2.2016 10:37, Autor:


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi