Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCentrální laboratoře → Laboratoř RTG → Nabídka služeb
iduzel: 27591
idvazba: 35094
šablona: stranka
čas: 25.2.2018 08:20:56
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř rentgenové difraktometrie a spektrometrie

provádí

  • určování minerálů
  • kvalitativní a kvantitativní prvkovou analýzu
  • kvalitativní a kvantitativní fázovou analýzu
  • stanovení molekulové a krystalové struktury
  • stanovení mřížkových parametrů
  • měření tenkých vrstev
  • měření mikro a makropnutí
  • stanovení orientace monokrystalu
  • stanovení velikosti zrn
  • studium fázových transformací – měření za nízkých či vysokých teplot

 

 

Přístrojové vybavení pro prvkovou (chemickou) analýzu:

WD Spektrometry: ARL 9400, Axios, PERFORM‘X

Vyhodnocovací software – Uniquant 4(měření intezit pro cca 110 kanálů pokrývajících 83 prvků F-U), Omnian (měření 11 scanů pokrývajících 84 prvků O-U), Uniquant 5(měření intezit pro cca 122 kanálů pokrývajících 83 prvků F-U),

Cena za rutinní analýzu (příprava vzorku, naměření dat a vyhodnocení) je cca 1000 Kč plus DPH. V případě většího počtu vzorku množstevní sleva, sleva 20% pro školy a akademické instituce.

 

Analyzovaný vzorek se musí vejít do kruhové kasety o průměru 52mm. Velikost analyzovaného místa od 1mm2 do 4cm2, prvky od F do U. Standartní měření pro koncentrace v rozsahu 0.01%-100%.

 

Měření koncentrací pro rozsahy 1ppm-100ppm možné po předchozí konsultaci.

Měření prvků Be-O v koncentracích od 2% možné po předchozí konsultaci.

Provádíme stanovovení tlouštky multivrstev od 100nm do 100mm metodou XRF.

 

Přístrojové vybavení pro práškovou (mineralogickou) analýzu:

Vertikální difraktometry:                                                                 

Panalytical - X´pert Pro (z roku 2002) – Cu lampa, rotační transmisně/reflexní nástavec, sample changer na 15 vzorků, eliptické fokusační zrcadlo, nástavec pro kapiláru 

Panalytical - X'Pert3 Powder  (z roku 2015) – Cu lampa, rotační transmisně/reflexní nástavec, sample changer na 15 vzorků,  

Bruker - D8 Advance (z roku 2001) – Co lampa (lze Cu či Mo lampa), sample changer  na 7 vzorků          


  

Vyhodnocovací software – Panalytical HighScore Plus 3.0e

V případě kvalitativní fázové analýzy možno analyzovat vzorky od velikosti 1mm2 do 1dm2 i větší. Velikost analyzovaného místa 1x1mm2 až 15x20mm2. Minimální množství analyzovaného vzorku je 1mg, optimální standartní množství cca 200mg.

 

Cena za standartní kvalitativní fázovou analýzu (příprava vzorku-100Kč, naměření dat-400Kč a vyhodnocení cca 400Kč) je cca 900 Kč plus DPH. V případě většího počtu vzorku množstevní sleva, sleva 20% pro školy a akademické instituce.

 

Výpočet mřížkových parametrů pro 1 dominantní fázi v difraktogramu–300Kč plus DPH

Stanovení velikosti krystalitů pro 1 dominantní fázi v difraktogramu – 300Kč plus DPH

Výpočet tlouštky vrstvy metodou XRD v rozsahu cca 0.1-10mikrometrů– 300Kč plus DPH

Společné publikace v časopisu Powder Diffraction práškových dat nové krystalické látky

 

Přestavba set up difraktometru X´pert Pro

– výměna rotačního nástavce za fixní -100Kč plus DPH    

– odsunutí měniče na 15 vzorků-50Kč plus DPH    

– výměna soller slits nebo sample slits-50Kč plus DPH      

 

Přestavba set up difraktometru Bruker - D8 Advance

– výměna měniče na 7 vzorků za rotačního nástavec - 100Kč plus DPH   

– výměna soller slits, sample slits a kolimátor-50Kč plus DPH       

– výměna Co lampy za Cu či Mo lampu - 400Kč plus DPH           

– nastavení detektoru Lynx-Eye pro Mo lampu - 200Kč plus DPH           

– výměna měniče za vysokoteplotní komoru rozsah 293K-1293K - 400Kč plus DPH      

– úprava měřícího rozsahu vysokoteplotní komory na 293K-1693K - 200Kč plus DPH   

– úprava měřícího rozsahu vysokoteplotní komory na 273K-1293K - 200Kč plus DPH plus náklady na kapalný dusík           

– příprava vzorku(20mg) pro měření na vysokoteplotní komoře - 100Kč plus DPH

 

Přístrojové vybavení pro mikrodifrakční analýzu:

mikroXRD – mikrodifrakční systém D8 Discover s  2D Vantech detektorem, laserovým zaměřováním a kamerou – možnost měřit bod o průměru od 0.1 do 2mm.

Cena za změření 1 bodu a standartní kvalitativní fázovou analýzu (příprava vzorku-100Kč, naměření dat-400Kč a vyhodnocení cca 400Kč) je cca 900 Kč plus DPH. V případě většího počtu vzorku množstevní sleva, sleva 20% pro školy a akademické instituce.

 

Přístrojové vybavení pro mikrofluorescenční (prvkovou) analýzu:

mikroXRF – bodová analýza na spektrometru PERFORM’X, volba bodu pomocí kamery – možnost měřit bod o průměru 1.5mm.

Cena za změření 1 bodu a standartní semikvantitativní prvková analýza programem Uniquant 5 -  cena cca 1000 Kč plus DPH. V případě většího počtu vzorku množstevní sleva, sleva 20% pro školy a akademické instituce.

 

Přístrojové vybavení pro práškovou strukturní(3D-pozice atomů) analýzu:

Vertikální difraktometr:                                                                   

Panalytical - X´pert Pro (z roku 2002) – Cu lampa, eliptické fokusační zrcadlo, nástavec pro kapiláru - kapiláry vnitřní průměr 0.5, 0.7, 1mm

Vyhodnocovací software – Fox, Dash, Mercury 3.0, Discovery Studio 4.0

 

Přístrojové vybavení pro monokrystalovou strukturní analýzu:

Čtyřkruhový difraktometr:                                                              

XcaliburTMPX – (z roku 2004)

Monokrystaly velikosti od 0. 1 – 1mm

Vyhodnocovací software – Jana 2006, Sir 2004,Ortep, Mercury 3.0, Diamond, Platon,

Měření monokrystalu látky s cílem stanovit přesné mřížkové parametry (chyby cca 0.001A) – 500Kč plus DPH

Měření monokrystalu látky s cílem vyřešení struktury, cca 4.000Kč, data nebudou publikována.

V případě společné publikace (změření dat, vyřešení struktury, sepsání, submitování a přijetí článku do Acta C cena 6.000Kč).

 

Přístrojové vybavení pro pěstování monokrystalů:

Inkubátor

Cena smluvní.

 

Databázové vybavení:

Databáze CSD – struktury organických látek

Databáze ICSD – struktury anorganických látek

Databáze PDF-4+(2014) – databáze d, I hodnot referenčních krystalických látek   

Aktualizováno: 23.6.2016 08:51, Autor: Jan Prchal


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi