Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 43503
idvazba: 47592
šablona: stranka
čas: 15.4.2024 16:51:35
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 43503
idvazba: 47592
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'clab.vscht.cz'
jazyk: 'en'
url: '/rtg-en/grants'
iduzel: 43503
path: 1/20076/20078/20082/27383/43503
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratory of X-ray Diffractometry and Spectrometry

Grant projects - cooperation

MPO-FV30062-Možnosti využití deponovaných popílků z uhelných elektráren, kooperace, ČEZ Energetické produkty, s.r.o,  kooperace s Ústav skla a keramiky, 2018-2020

MPO-FV30062-Possible exploitation of deposited ashes from coal power stations, ČEZ Energetické produkty, s.r.o, cooperation with Department of  Glass and Ceramics, 2018-2020

DG18P02OVV028 Technologie ošetření a identifikace degradačních procesů keramických nálezů z hradčanských paláců - Metody restaurování a konzervování pórovité i slinuté keramiky a porcelánu, kooperace s Ústav skla a keramiky, 2018-2020

DG18P02OVV028 Technology of Treatment and Identification of Degradation Processes of Ceramic Finds from Hradčany Palaces - Methods of Restoration and Conservation of Porous and Dense Ceramics and Porcelain, cooperation with  cooperation with Department of  Glass and Ceramics,  2018-2020

RFCS 216427832 – Inovativní zúsob nakládání s uhelnými vedlejšími produkty uhelného zpracování vedoucí rovněž k redukci CO2 emisí. European Commission Research Fund for Coal and Steel, kooperace s Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, 2017-2020

RFCS 216427832 - Innovative management of COAL BY-PROducts leading also to CO2 emissions reduction, European Commission Research Fund for Coal and Steel, cooperation with Department of Gaseous and Solid Fuels and Air Protection, 2017-2020

GA18-17899S Částečně a plně slinutá keramika - příprava, mikrostruktura, vlastnosti, modelování a teorie slinování, kooperace s Ústav skla a keramiky, 2018-2020

GA18-17899S Partly and fully sintered ceramics - preparation, microstructure, properties, simulations and sintering theory, cooperation with cooperation with Department of  Glass and Ceramics, 2018-2020

Updated: 23.7.2018 10:20, Author: Jan Prchal


UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373 / VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague 2015
Information provided by the Department of International Relations and the Department of R&D. Technical support by the Computing Centre.
switch to full version